Khu Du Lịch Bình Tiên

Địa diểm Huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
Quy mô 190.48 ha
Năm thiết kế 2021
Chủ trì đồ án Nguyễn Thu Phong
Kiến trúc sư
Kỹ sư kết cấu
Quản lý dự án
Khách hàng Son Tien Theme Park STF
Ban tổ chức
Giải thưởng
Tin tức
Chia sẻ